Huurverlaging

Sommige huurders komen in 2023 in aanmerking voor huurverlaging

Dat zijn huurders die in verhouding een laag inkomen en een relatief hoge huur hebben. Op de website van de Woonbond leest u hier meer over. In onze flyer "Veelgestelde vragen over eenmalige huurverlaging en servicekosten", vindt u ook veel antwoorden.

Als u huurverlaging krijgt, sturen wij u een brief

De Belastingdienst heeft ons laten weten welke huurders in aanmerking komen voor huurverlaging. Zij hebben daarbij gekeken naar uw gezinsinkomen in 2021 en uw gezinssamenstelling. Als u in aanmerking komt, ontvangt u hierover in mei 2023 een brief van Woningbelang.

Heeft een eventuele huurverlaging gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Met een lagere huur heeft u misschien recht op minder huurtoeslag. Met een lager inkomen heeft u misschien juist meer recht op huurtoeslag. U kunt een proefberekening maken via de Belastingdienst.

Heeft u geen huurverlagingsbrief van ons gekregen? 

Dat heeft de volgende redenen:

 • SITUATIE 1: u komt niet in aanmerking, omdat u in 2021 boven de inkomensgrens zat. Zie onderstaande tabel.
 • SITUATIE 2: wij hebben uw inkomensgegevens van 2021 niet, omdat die (nog) niet bekend zijn bij de Belastingdienst. In deze situatie moet u zelf aantonen dat uw inkomen in 2021 onder de inkomensgrens zat aan de hand van een inkomensverklaring 2021 van de Belastingdienst of uw belastingaangifte 2021. Wij vragen u dan ook om een verklaring dat u alle bronnen van inkomsten heeft doorgegeven. Dat kunt u onderaan doen aan de hand van een vinkje.
 • SITUATIE 3: uw inkomen is ná 2021 gedaald. In dit geval kunt u de huurverlaging zelf aanvragen bij Woningbelang via deze pagina. Wij hebben dan van u loonstrookjes, uitkeringsoverzichten (pensioen, WW, invaliditeit, etc.) of andere bewijsstukken van uw inkomsten van de afgelopen 6 maanden nodig. Wij vragen u dan ook om een verklaring dat u alle bronnen van inkomsten heeft doorgegeven. Dat kunt u onderaan doen aan de hand van een vinkje.

 

Kijk in de tabel hieronder of u huurverlaging kunt aanvragen

Samenstelling huishouden  Bruto inkomen (in 2021) lager dan  Kale huur hoger dan  Verlaging kale huur naar
Eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd    € 23.250    € 575,03    € 575,03
Eenpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd    € 24.600    € 575,03    € 575,03
Meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd    € 30.270    € 575,03    € 575,03
Meerpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd    € 32.730    € 575,03    € 575,03


Vraag uw huurverlaging zelf aan. Dat kan t/m 31 december 2024.
Ziet u in de tabel dat u in aanmerking komt voor huurverlaging? Vul dan het formulier in, voeg de bijlagen toe en klik op verzenden.

*De velden met een sterretje moet u verplicht invullen. Upload meteen de documenten die Woningbelang nodig heeft:

  SITUATIE 2: upload uw inkomensverklaring 2021 of uw belastingaangifte 2021

   SITUATIE 3: salarisstrook, uitkeringsspecificatie of een verklaring van de boekhouder - van u en uw eventuele partner en kinderen ouder dan 18 jaar - van de afgelopen 6 maanden waaruit de inkomensdaling blijkt

    ALLE SITUATIES: een kopie van een recent uittreksel bevolkingsregister. Deze vraagt u aan bij de gemeente waar u nu woont. U kunt deze tegen betaling afhalen op het gemeentehuis of online bestellen via uw gemeente. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Op dit uittreksel moeten alle personen staan die bij uw huishouden horen.)


 

Heeft u moeite met het betalen van de huur?

Goed als u het aangeeft. Wij gaan graag met u in gesprek om samen tot een passende oplossing te komen. Neemt u hierover gerust contact met ons op. Op de pagina "Problemen met huur betalen" vindt u meer informatie.

terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten