Meest gestelde vragen over de huurverhoging in 2020

Huurverhoging 2020

Hoe gaat Woningbelang om met de huurverhoging in 2020 tijdens de coronacrisis?

Onze garantie: Uw huis blijft uw thuis tijdens deze crisis!

Thuis blijven is dé manier om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom garanderen wij u, dat u uw huis niet kwijtraakt als gevolg van de coronacrisis. Er is al genoeg onzekerheid. Daarom zorgen we er samen met u voor dat u uw huis niet kwijtraakt tijdens deze periode als u door de coronacrisis problemen krijgt met het betalen van uw huur.

Het coronavirus heeft ons in zijn greep

In korte tijd is ons leven veel veranderd. Het coronavirus raakt ons allemaal. We begrijpen dat dat grote zorgen met zich meebrengt voor onze huurders, net als voor ieder ander in ons land. Zorgen over onze eigen gezondheid en die van onze naasten. En zorgen over werk en inkomen nu zoveel winkels, horeca en bedrijven gesloten zijn. We beseffen dat veel mensen in onzekerheid verkeren. En leven mee met iedereen die op wat voor manier dan ook geraakt is door deze crisis.

Woningbelang neemt haar verantwoordelijkheden serieus

Wij hebben één doel voor ogen. Doen wat nodig is om samen deze crisis door te komen. En tegelijkertijd de grote vraagstukken waar we voor staan niet uit het oog verliezen. Ons werk gaat door. Ook na de coronacrisis. Nog steeds zetten we alles op alles om wonen betaalbaar te houden. We blijven bouwen om het grote woningtekort terug te dringen. In de wijken is onze inzet onmisbaar. En we hebben nog veel te doen om ons klimaat te beschermen. Dat betekent dat we keuzes maken waarmee we nu én in de komende jaren kunnen blijven werken aan onze belangrijke taken.

Voor de huurverhoging volgen we het Sociaal Huurakkoord

Dat betekent dat we onze huren gemiddeld niet hoger dan inflatie verhogen. En we houden rekening met de zorgen van onze huurders. De overheid zet veel maatregelen in om de financiële gevolgen van corona voor iedereen in Nederland te beperken. Zodat niemand zonder inkomen komt te zitten. En de dagelijkse primaire levensbehoeften, zoals wonen, kan blijven betalen. Komt u toch in financiële problemen? Dan zijn onze medewerkers van de afdeling Huurincasso er om mee te denken. Ons advies aan u is zoals altijd: neem snel contact met ons op als er een betalingsachterstand dreigt te ontstaan. In gesprek met u kijken we samen wat er mogelijk en nodig is. Met als doel een betalingsachterstand te voorkomen of op te lossen. En zeker niet te laten oplopen. Wij zetten ons er maximaal voor in om ervoor te zorgen dat niemand zijn woning uit hoeft in deze onzekere tijd.

Waarom een huurverhoging in deze crisistijd?

 • De opgaven waar Woningbelang voor staat zijn groot. En veranderen niet door de komst van de coronacrisis. Blijven bouwen om het woningtekort terug te dringen, huizen duurzamer maken, investeren in leefbare wijken. Veel opgaven die om grote investeringen vragen. Opgaven die we niet voor ons uit kunnen schuiven.
 • We beseffen dat de kans bestaat dat door deze crisis voor een deel van onze huurders het inkomen is veranderd of misschien wel weggevallen. Gelukkig is dat niet voor iedereen het geval. Voor mensen die tijdelijk geen inkomen hebben, zet de overheid maatregelen in om de financiële gevolgen te beperken.
 • Ontstaat er toch een probleem met het betalen van de huur? Dan kijken wij welke maatwerkoplossing nodig is. Zodat geen enkele huurder te maken krijgt met een oplopende betalingsachterstand. Wij geven de zekerheid dat uw huis uw thuis blijft tijdens deze crisis.

Volgt Woningbelang het Sociaal Huurakkoord?

 • Ja, voor de huurverhoging in 2020 volgen wij het Sociaal Huurakkoord. Daarin staat dat de huren in 2020 gemiddeld mogen worden verhoogd met 2,6% en maximaal met 5,1%.
 • De huurverhoging van Woningbelang in 2020 is gemiddeld 2,3%. De huurverhogingspercentages liggen tussen 0% en maximaal 5,1%. We zorgen ervoor dat de huurverhoging per maand in euro’s voor alle sociale huurwoningen niet hoger wordt dan €19,17.
 • Woningen boven de huurtoeslaggrens (met een huur boven € 737,14) verhogen we met maximaal 2,6%.

Hoe bepaalt Woningbelang mijn huurverhoging?

 • Het puntensysteem bepaalt de maximale huurprijs (100%) die wij voor uw woning mogen vragen. Al jaren kiest Woningbelang ervoor om alle huurders een korting te geven van circa 35%. Hiermee wil Woningbelang wonen betaalbaar houden. Dat betekent dat we 65% willen vragen van wat we voor uw woning mogen vragen. Dat noemen we de streefhuur.
 • Sommige huurders krijgen op dit moment meer korting, omdat ze langer in de woning wonen. Deze verschillen willen we recht trekken.
 • Betaalt u op dit moment bijvoorbeeld 60% van wat wij voor uw woning mogen vragen? En uw buurman betaalt 65% van wat wij voor zijn woning mogen vragen? Dan krijgt u een hogere huurverhoging dan uw buurman. Tot het moment dat u de streefhuur voor uw woning betaalt.
 • Bij huurders die de streefhuur voor hun woning betalen verhogen we alleen met inflatie, huurders boven de streefhuur krijgen 0%.

Wat kan ik doen als ik de huur niet meer kan betalen?

 • Neem snel contact met ons op. Wij denken met u mee. Mail naar huurincasso@woningbelang.nl of bel naar (040) 208 38 38.
 • Heeft u tijdelijk geen inkomen door de coronacrisis? Dan kijken we welke maatwerkoplossing we met u kunnen afspreken. We helpen u om een betalingsachterstand te voorkomen of op te lossen. En zeker niet te laten oplopen.
 • Is het een blijvend probleem voor u om de huur te betalen? Dan kunt u informeren bij de gemeente bij de afdeling Werk & Inkomen voor een aanvullende uitkering.
 • Valt uw inkomen (voor een deel) weg? Kijk dan ook op de website www.belastingdienst.nl > Toeslagen. Daar kunt u een inschatting maken van uw inkomen in 2020 en zien of u mogelijk in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Kan ik huurbevriezing of huurverlaging aanvragen?

 • Woningbelang volgt het Sociaal Huurakkoord van de Woonbond en Aedes. Dat betekent dat u huurbevriezing bij ons kunt aanvragen. Uw aanvraag toetsen wij aan de regels uit het akkoord.
 • Lees meer informatie over huurbevriezing en kom erachter of u hiervoor in aanmerking komt.
 • Als u in aanmerking kunt komen voor huurverlaging heeft u daarover een brief ontvangen van Woningbelang. Heeft u geen brief gehad? Dan komt u niet in aanmerking voor huurverlaging.

Ik ben het niet eens met de voorgestelde huurverhoging. Wat kan ik doen?

 • U kunt uw bezwaar schriftelijk bij Woningbelang indienen, voor 1 juli 2020. Gebruik daarvoor het formulier Bezwaarschrift dat u vindt op www.huurcommissie.nl.
 • Als uw bezwaar gegrond is, ontvangt u van ons een nieuw voorstel huurverhoging.
 • Als uw bezwaar volgens ons niet gegrond is, ontvangt u daarover een brief. Als u dan nog steeds bezwaar wilt maken, kunt u de brief die u dan van ons ontvangt met een handtekening onder ‘niet akkoord’ terugsturen. Op dat moment wordt uw bezwaar voorgelegd aan de Huurcommissie. De kosten voor u bedragen €25,-. De uitslag van de huurcommissie is bindend.
terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten