Definitieve overeenstemming Hof Noord

Oude postkantoor op ’t Hof wordt herontwikkeld tot supermarkt met appartementen.

Onderzoek sloop en nieuwbouw aan Het Hof Bergeijk

Al meerdere jaren wordt er gesproken over herontwikkeling van een locatie in het centrum van Bergeijk op Hof Noord, in de volksmond beter bekend als ‘het oude postkantoor’. In de intentieovereenkomst van december 2015 is afgesproken te onderzoeken of het haalbaar is om op de locatie van het oude postkantoor en omgeving een supermarkt en appartementen te realiseren. Het maken van afspraken om de ontwikkeling mogelijk te maken, bleek lastiger dan gedacht en heeft daarom ook meer tijd gekost. Inmiddels is er een aparte BV voor de ontwikkeling van Hof Noord opgericht. Deze Hof Noord BV gaat overeenkomsten aan met de gemeente, Woningbelang en AH-exploitant Beekman. Donderdag 28 december zijn de partijen definitief tot overeenstemming gekomen. Wethouder Mathijs Kuijken is verheugd dat de overeenkomsten nu aan de gemeenteraad kunnen worden voorgelegd.

Ondertekening contracten Hof Noord Bergeijk.

Supermarkt en sociale woningbouw
Het project omvat de realisatie van een supermarkt (1600m2), 30 energiezuinige (goed voor de portemonnee van de huurder en goed voor het milieu) sociale huurappartementen en tenminste 70 extra autoparkeerplaatsen in het openbaar gebied. Een supermarkt aan de noordzijde van het Hof fungeert als trekker en zorgt voor veel meer combinatiebezoeken en helpt zo om (het risico op) leegstand terug te dringen (doelstelling uit de Centrumvisie van Bergeijk). Daarnaast wordt de parkeersituatie verbeterd, komt er een betere verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het centrum en wordt de ruimtelijke kwaliteit van bebouwing en openbaar gebied verbeterd. Ook draagt het project bij aan het volkshuisvestings- en duurzaamheidsbeleid; het aantal sociale huurwoningen neemt toe met 7 en de in totaal 30 (23 bestaand, 7 nieuw) appartementen worden levensloopbestendig en gasloos uitgevoerd. In dat verband zijn ook de 6 tot 8 sociale huurwoningen in de voormalige bibliotheek en 6 sociale huurwoningen op de St Bernarduslocatie als “aangehaakte” projecten van belang.

Investering
Om de ontwikkeling mogelijk te maken dragen alle partijen bij. Voor de gemeente gaat het vooral om de herinrichting van het openbaar gebied. Zoals gebruikelijk in Bergeijk, wordt voor de inrichting hiervan een klankbordgroep opgericht. Hier tegenover staan het vervallen van exploitatielasten oude bibliotheek en (eventueel) het resultaat van de ontwikkeling van de oude Bernardusschool.

Communicatie
De omwonenden en bewoners van de huidige appartementen op ’t Hof zijn inmiddels geïnformeerd. Woningbelang is individueel met alle huurders in gesprek gegaan om een passende oplossing te vinden. Tussen de verhuizing van alle huidige bewoners en de daadwerkelijke sloop en nieuwbouw zit een relatief lange tijd. Het is belangrijk om gedurende die periode de leefbaarheid en veiligheid op het Hof niet uit het oog te verliezen. Daarom worden de woningen die vrijkomen tijdelijk verhuurd. Dat zorgt ervoor dat het complex niet verloedert en de kans op kraken en vandalisme wordt hiermee aanzienlijk verkleind. Voor de tijdelijke verhuur werkt Woningbelang samen met ervaren leegstandsbeheerder Alvast.

terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten