Berichtgeving over winst bij corporaties schept verkeerd beeld

Inkomsten die overblijven na aftrek van alle kosten investeert Woningbelang weer in woningen en wijken

Misschien heeft u er iets over gelezen in de krant. Of heeft u er iets over gezien op tv. De Woonbond zegt dat corporaties zoveel winst maken dat ze de huren makkelijk met 10% kunnen verlagen. Wij snappen dat zo’n bericht bij u voor verwarring kan zorgen. Is dat bij Woningbelang ook zo? Daarom leggen wij graag uit wat wij doen met onze huurinkomsten.

Inkomsten die overblijven na aftrek van alle kosten investeert Woningbelang weer in woningen en wijken
Bij Woningbelang blijft er onder aan de streep inderdaad geld over. Maar dat die ‘winst’ zomaar kan worden uitgegeven aan huurverlaging, klopt niet. Dat bedrag heeft bij ons namelijk al een bestemming gekregen in plannen voor de komende jaren.

We investeren in nieuwbouw
Er is nog steeds een woningtekort in ons werkgebied, dus we moeten nieuwe woningen bij bouwen. We bouwen op dit moment aan de Waalreseweg in Valkenswaard en op de locaties Terlo en Eijkereind in Bergeijk. Voor de komende jaren staat ook nieuwbouw op de planning op de locaties Molensteen, Stakenborgakker en Dr. Schaepmanstraat in Valkenswaard en op ’t Hof in Bergeijk.

We investeren in duurzaamheid
Ook ligt er een groot vraagstuk op het gebied van duurzaamheid. Woningcorporaties moeten hun woningen energiezuiniger maken. Wij gaan de komende jaren verder met het aanbrengen van onder andere energiebesparende maatregelen bij onze woningen, LED verlichting en zonnepanelen en/of duurzame installaties. Om deze investeringen te kunnen doen, is het noodzakelijk dat er geld beschikbaar is. Want we willen de rekening hiervoor niet (volledig) bij de huurders neerleggen.

Onze geplande investeringen in nieuwbouw en het energiezuiniger maken van woningen zijn niet mogelijk als we de huren verlagen.

Het betaalbaar houden van onze woningen vinden wij heel belangrijk
Wij weten dat er veel huurders zijn die elke maand moeite hebben om alle rekeningen te betalen. Samen met de HuurdersBelangenVereniging kijken we dan ook steeds hoe we wonen betaalbaar kunnen houden. Nu en later. Want over 10 jaar willen we dat onze kinderen ook nog betaalbaar kunnen wonen.

Daarom vragen we een huurprijs:

  • die betaalbaar is voor onze doelgroepen (85% van onze woningen blijft onder de betaalbaarheidsgrens van €640,14)
  • die in verhouding staat tot de kwaliteit van de woning
  • waarmee Woningbelang financieel gezond blijft

 

Wij vragen voor onze woningen een lagere huurprijs dan is toegestaan

Woningbelang vraagt 35% minder huur dan we mogen vragen voor uw woning.

Wij willen aan al onze huurders een streefhuur vragen van 65% van wat we maximaal mogen vragen. De daadwerkelijke huren die we op dit moment binnen krijgen zitten op gemiddeld 63%. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde (70%).

Huurders en woningzoekenden zijn erbij gebaat als Woningbelang financieel gezond blijft
Alleen dan kunnen we de huren betaalbaar houden, dus 35% lager dan wat we mogen vragen. Alleen dan kunnen we woningen energiezuiniger maken waardoor huurders minder woonlasten krijgen. Alleen dan kunnen we nieuwe woningen blijven bouwen om het woningtekort terug te dringen.

Om financieel gezond te blijven, kijken we ook vooruit
Want huurverlagingen werken jaren door. Keuzes die we nu maken hebben invloed op onze financiële positie in de toekomst. Toezichthouders en financiers hebben strenge financiële eisen waaraan we moeten kunnen blijven voldoen. We moeten rekening houden met:

  • Jaarlijkse kosten (bedrijfskosten, onderhoud). We hebben te maken met toenemende onderhoudslasten door stijgende (bouw)kosten (in 2018 een stijging van 30% ten opzichte van voorgaande jaren), vanwege de ouderdom van ons woningbezit en het verwijderen van asbest en toenemende kosten van onze werkorganisatie door wetgeving.
  • Uitgaven voor nieuwbouw. Hier moeten we rekening houden met steeds meer onrendabele toppen op nieuwbouw door enerzijds het bouwen voor de doelgroep (onder betaalbaarheidsgrens) en anderzijds de marktontwikkelingen (toenemende bouwkosten).
  • Uitgaven voor duurzaamheid. Wij vinden het belangrijk om deze investeringen te doen zonder daarvoor de (volledige) rekening bij de huurders neer te leggen.
  • Verdere stijging van de verhuurdersheffing.

 

Heeft u het bericht van de Woonbond ingevuld en naar ons verstuurd? Wij kunnen daar niet rechtstreeks op reageren, omdat daar geen contactgegevens in staan. Wij beantwoorden uw vragen graag, dus neem gerust contact op met onze Woonwinkel op telefoonnummer (040) 208 38 38.

terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten