Huurverhoging 2018

Lees hier de veel gestelde vragen en uitleg over de huurverhoging in 2018.

Samen met de HuurdersBelangenVereniging hebben we ons huurbeleid vastgesteld

We kijken hoe we wonen betaalbaar kunnen houden. Nu én later, want over 10 jaar willen we dat onze kinderen ook nog betaalbaar kunnen wonen. Daarom vragen we een huurprijs:

 • die betaalbaar is voor onze doelgroepen (85% van onze woningen blijft onder de betaalbaarheidsgrens van € 640,14)
 • die in verhouding staat tot de kwaliteit van de woning
 • waarmee Woningbelang financieel gezond blijft


Wij vragen een lagere huurprijs dan is toegestaan

Dat noemen we de streefhuur.

Woningbelang vraagt 35% minder huur dan we mogen vragen voor uw woning.

Het is voor alle huurders het eerlijkst als iedereen de streefhuur voor zijn woning betaalt. Daarom baseren we uw huurverhoging op de huur die u nu betaalt. Zit u nog onder de streefhuur voor uw woning? Dan is uw verhoging hoger dan die van iemand die wel al de streefhuur voor zijn woning betaalt.

Huurverhoging in 2018

De huurverhogingspercentages in 2018 zitten tussen 0% en maximaal 3,9%. We zorgen ervoor dat de huurverhoging per maand in euro’s voor niemand hoger wordt dan €15,-. Dat geldt niet voor woningen boven de huurtoeslaggrens (met een huur boven € 710,68). Voor die woningen geldt een percentage van maximaal 2,9%.Veel gestelde vragen


Hoe berekent Woningbelang haar huurprijzen?

 • Wij geven korting op de huur die wij voor een woning mogen vragen. Het puntensysteem bepaalt de maximale huurprijs (100%) die woningcorporaties mogen vragen voor een woning.
 • Wij vragen niet de 100% huur die we mogen vragen maar een percentage daarvan. Dat percentage hebben we bepaald op 65% (dat noemen we de streefhuur). Dat betekent dus dat we onze huurders een korting geven van 35% op het bedrag dat een woning volgens het puntensysteem zou mogen kosten. Op die manier willen we wonen betaalbaar houden.
 • We willen een eerlijke verhouding binnen ons woningbezit. Dus dat niet de ene huurder meer betaalt dan een andere huurder voor een zelfde woning. Dat is nu nog wel het geval. Deze verschillen willen we rechttrekken.
 • Daarom krijgen huurders die nog niet de streefhuur (65%) voor hun woning betalen een hogere huurverhoging dan huurders die de streefhuur wel al betalen. Zo werken we er naartoe dat alle huurders de streefhuur van 65% voor hun woning betalen. Dat is het eerlijkst.


Er zijn corporaties die minder huurverhoging vragen. Waarom vraagt Woningbelang meer?

 • Uw huurverhogingspercentage is niet te vergelijken met het huurverhogingspercentage dat een andere corporatie vraagt. Iemand met een lager percentage kan in euro’s elke maand meer betalen omdat de corporatie hogere streefhuren heeft. Woningbelang zit met een streefhuurpercentage van 65% lager dan het landelijk gemiddelde (70%).

 
Ik hoor dat er corporaties zijn die huren verlagen. Kan Woningbelang dat ook?

 •  Woningbelang stuurt altijd al op betaalbare huren. Daarom vragen wij streefhuren voor onze woningen, dus 35% korting op wat we mogen vragen.
 • Omdat we dat al jaren doen, blijft op dit moment 87% van onze woningen onder de betaalbaarheidsgrens van € 640,14. Wij hoeven geen correcties toe te passen (zoals huur verlagen) om voldoende betaalbare woningen beschikbaar te hebben voor huishoudens met een bescheiden inkomen.
 • De Woonbond heeft kort geleden gezegd dat woningcorporaties hun huren makkelijk kunnen verlagen. Dat bericht schept een verkeerd beeld. Hier leest u waarom dat niet klopt.


Mijn buurman heeft een andere huurverhoging dan ik. Hoe kan dat?

 • Waarschijnlijk is uw buurman op een ander moment in de woning komen wonen dan u. En dan kan het zijn dat hij een andere huurprijs betaalt.
 • Het is het eerlijkst als alle huurders de streefhuur (65%) voor hun woning betalen. Daarom zitten er verschillen in de huurverhogingspercentages die we vragen.
 • Betaalt u bijvoorbeeld op dit moment 60% van wat wij voor uw woning mogen vragen? En uw buurman betaalt 65% van wat wij voor zijn woning mogen vragen? Dan krijgt u een hogere huurverhoging dan uw buurman. U betaalt namelijk een lagere huur voor een zelfde woning. Dat verschil willen we rechttrekken.


Hoe lang blijft mijn verhoging hoger dan die van mijn buurman?

 • Tot het moment dat u de streefhuur voor uw woning betaalt. Dus 65% van wat uw woning volgens het puntensysteem mag kosten.
 • Bij huurders die de streefhuur voor hun woning betalen verhogen we alleen met inflatie.


Ik kan door de verhoging de huur niet meer opbrengen. En nu?

 • Dat vinden wij erg vervelend voor u. Is het een tijdelijk probleem? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Huurincasso om een betalingsregeling af te spreken.
 • Is het een blijvend probleem voor u om de huur te betalen? Dan kunt u informeren bij de gemeente bij de afdeling Werk & Inkomen voor een aanvullende uitkering.


Heb ik na deze verhoging nog wel recht op huurtoeslag?

 • Ja. Als u voor de huurverhoging recht had op huurtoeslag, dan blijft dat zo.


Ik ben het niet eens met de voorgestelde huurverhoging. Wat kan ik doen?

 • U kunt uw bezwaar schriftelijk bij Woningbelang indienen, voor 1 juli 2018.
 • Als uw bezwaar gegrond is, ontvangt u van ons een nieuw voorstel huurverhoging.
 • Als uw bezwaar volgens ons niet gegrond is, ontvangt u daarover een brief. Als u dan nog steeds bezwaar wilt maken, kunt u de brief die u dan van ons ontvangt met een handtekening onder ‘niet akkoord’ terugsturen. Op dat moment wordt uw bezwaar voorgelegd aan de Huurcommissie. De kosten voor u bedragen €25,-. De uitslag van de huurcommissie is bindend.


Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact op met onze Woonwinkel om uw vragen te stellen.

terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten