Nog steeds intentie overname Bergeijkse Vestiawoningen door Woningbelang

Op 12 mei 2020 tekenden minister Ollongren en betrokken partijen een Bestuurlijk Akkoord voor een oplossing van de volkshuisvestelijke problematiek in Bergeijk.

Hiermee geven Woningbelang, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de provincie Noord-Brabant, de gemeente Bergeijk en Vestia aan dat zij nog steeds de intentie hebben om de overname van de Vestiawoningen in Bergeijk door Woningbelang mogelijk te maken.

De afgelopen periode onderzocht Hamit Karakus als bestuurlijk regisseur namens het ministerie van BZK mogelijke oplossingen voor het Vestiabezit in de gemeenten Brielle, Barendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Zuidplas en Bergeijk. In zijn rapport concludeerde Karakus dat overname van het Vestia-bezit door lokale woningcorporaties de meest passende oplossing is, mits álle betrokken partijen bijdragen. Dit betekent dat behalve de corporatiesector ook gemeenten, provincies en Rijk een bijdrage leveren. De minister onderzoekt de mogelijkheden voor een vrijstelling van de overdrachtsbelasting bij de transactie. Zij verzoekt de toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties te kijken naar de markttoets en de interne leningen, mocht dit bij de transactie tot problemen leiden. En daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een kwijtschelding van een mogelijk toekomstige saneringsheffing.

In Bergeijk tekenden de betrokken partijen op 12 mei het Bestuurlijk Akkoord om aan te geven dat zij nog steeds de intentie hebben om samen naar de oplossing toe te werken. Minister Ollongren: “Ik heb veel waardering voor de inzet van de heer Karakus en alle betrokken partijen die constructief met elkaar in gesprek zijn gegaan over de overname van het bezit van Vestia. Ik ben trots op de wil bij zoveel bestuurders om deze volkshuisvestelijke uitdaging snel op te pakken. Zo zorgen we er samen voor dat deze sociale huurwoningen behouden blijven. Want die zijn hard nodig voor een grote groep mensen.”

Vervolg

De komende periode wordt verder onderzocht hoe de overname van de Vestiawoningen in Bergeijk door Woningbelang daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Hiervoor wordt een onafhankelijke procesbegeleider aangesteld. Rob Möhlmann, directeur-bestuurder van Woningbelang: “De komende periode wordt duidelijk of én hoe de overname van de Vestia woningen door Woningbelang haalbaar is. Het is goed dat alle betrokken partijen de intentie uitspreken om bij te dragen, want zelfs met maximale inzet van alle partijen is de oplossing ingewikkeld. We weten nog niet of het financieel haalbaar is voor Woningbelang. Voorwaarde is dat het niet ten koste mag gaan van onze noodzakelijke investeringen in nieuwbouw, het betaalbaar houden van de woningvoorraad en het CO2 neutraal maken van onze woningen. Maar voor de volkshuisvestelijke opgave in Bergeijk zijn we bereid ons in te spannen om de overname mogelijk te maken.”

terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten