Alles op alles om wonen betaalbaar te houden

Er moeten niet alleen voldoende woningen beschikbaar zijn, ze moeten ook betaalbaar zijn. Binnen ons werkgebied is de vraag naar betaalbare huisvesting nog altijd groot. Burgers voelen dagelijks de gevolgen van alle bezuinigingen in hun portemonnee. Steeds meer mensen krijgen hun huishoudboekje maar amper rond. Daarom zetten we alles op alles om wonen betaalbaar te houden.

In 2016 hebben we samen met de HuurdersBelangenVereniging het huurbeleid vastgesteld.
We hebben samen gekeken hoe we wonen betaalbaar kunnen houden. Nu en later. We willen een huurprijs vragen:

  • die betaalbaar is voor onze doelgroepen
  • die in verhouding staat tot de kwaliteit van de woning
  • waarmee Woningbelang financieel gezond blijft


Woningbelang vraagt streefhuren
Niet iedereen heeft genoeg geld voor een dure woning. Daarom kunt u bij ons een woning huren waarvoor wij een lagere huurprijs vragen dan is toegestaan: een streefhuur.

Woningbelang vraagt streefhuren

Wat willen we hiermee bereiken?

  • Dat er voldoende woningen met een huurprijs onder de betaalbaarheidsgrens beschikbaar zijn. We zorgen ervoor dat 85% van onze woningen onder die grens van € 635,05 (prijspeil 2017) blijft.
  • Een eerlijke verhouding binnen ons totale woningbezit. Die verhouding is eerlijk als iedereen de streefhuur betaalt.


Hoe berekent Woningbelang haar huurprijzen?

Wij geven korting op de huur die wij voor een woning mogen vragen. Het puntensysteem bepaalt de maximale huurprijs (100%) die woningcorporaties mogen vragen voor een woning. Wij hebben streefhuren bepaald voor onze woningen. Dat betekent dat we niet de 100% huur vragen die we mogen vragen, maar een percentage daarvan. Dat percentage hebben we bepaald op 65%. Dat betekent dus 35% korting op het bedrag dat een woning volgens het puntensysteem zou mogen kosten. Op die manier willen we wonen betaalbaar houden. Onze huren zijn op dit moment gemiddeld 63% van wat wij maximaal mogen vragen. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde. Terwijl onze woningen volgens het puntensysteem een hoger aantal punten hebben dan het landelijk gemiddelde.

Alles op alles om wonen betaalbaar te houden

terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten