Herstructureringsprojecten

We slopen woningen en bouwen er nieuwe voor terug

In ons werkgebied zijn meer mensen op zoek naar een woning dan er vrij komen. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende betaalbare passende woningen zijn. En dat de wachttijd acceptabel is. We doen er dan ook alles aan om de wachttijden te verkleinen. We bouwen huizen waar behoefte aan is. En we zetten ons in om de doorstroming te bevorderen.

Passen onze woningen bij de vraag van woningzoekenden?

We kijken steeds naar onze woningvoorraad. Past deze bij de vraag? In welke staat zijn onze woningen en gebouwen? Welke werkzaamheden zijn nodig om woningen of een gebouw bij de tijd te houden? Hoeveel vraag is er naar dit type woning? En welke investeringen zijn het meest toekomstbestendig? Soms blijkt uit een onderzoek dat sloop voor woningen of een woongebouw de beste optie is. Als dat zo is, dan bezoeken wij de bewoners om hen te vertellen dat hun woning gesloopt wordt. En we begeleiden hen bij het vinden van een nieuwe woning die bij hen past. Op de plek waar we woningen slopen, bouwen we nieuwe woningen terug.

Herstructureringsprojecten opgeleverd in 2015

We leverden 2 projecten op waar we eerst woningen hebben gesloopt om er vervolgens nieuwe voor terug te bouwen.

Opgeleverd: Nieuwe Waalreseweg Valkenswaard
Op deze plek hebben we de oude Ginneve flat gesloopt. Er is een nieuw modern woonzorgcomplex voor terug gekomen. Met 44 appartementen voor senioren met een zorgvraag. In het gebouw is ontmoetingsruimte De zoete inval gevestigd. Daar kunnen bewoners en wijkbewoners terecht voor een kopje koffie, een maaltijd en activiteiten.

Appartementen Nieuwe Waalreseweg worden opgeleverd aan de bewoners

Opgeleverd: Bosstraat Valkenswaard
Op deze plek hebben we de 3 oude flats gesloopt. In 2015 hebben we 22 levensloopbestendige bungalows opgeleverd. Levensloopbestendig betekent dat ze geschikt zijn voor bewoning in alle levensfasen. De woningen worden zo gebouwd dat de bewoners er kunnen blijven wonen als hun levensomstandigheden veranderen. Bijvoorbeeld als mensen mobiliteitsproblemen krijgen of hulp nodig hebben bij huishouden of persoonlijke verzorging.

Levensloopbestendige woningen Bosstraat Valkenswaard

Herstructureringsprojecten in uitvoering in 2015

  • Bosstraat Valkenswaard; 22 levensloopbestendige appartementen voor starters en bijzondere doelgroepen – oplevering maart 2016
  • Amundsenstraat Valkenswaard; alle bewoners zijn in 2015 verhuisd, start sloop gepland voor 1e kwartaal 2016, verwachte start bouw 18 levensloopbestendige appartementen juni 2016, verwachte oplevering juni 2017
  • Waalreseweg 36 t/m 38i; woongebouw met 20 appartementen + winkelruimte wordt gesloopt en er komen nieuwe appartementen voor terug – start sloop gepland voor 1e helft 2017
terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten