Overleg met de HuurdersBelangenVereniging

Hoe verliep het overleg tussen Woningbelang en de HBV Valkenswaard het afgelopen jaar?

Alex van Asten is sinds 2015 voorzitter van de HBV Valkenswaard (Huurdersbelangenvereniging Valkenswaard). De vereniging telt inmiddels 465 leden. We kijken met hem terug naar de overlegmomenten tussen Woningbelang en HBV Valkenswaard. Waarover hebben we nu overleg gehad en hoe verliep daarbij de samenwerking?

Alex van Asten - voorzitter HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard 

Waar hebben Woningbelang en HBV Valkenswaard in 2015 aan samengewerkt?

Alex geeft aan dat het opstellen van het huurbeleid en de prestatieafspraken de twee grootste onderwerpen waren waar Woningbelang en HBV Valkenswaard het afgelopen jaar aan hebben samengewerkt. "De HBV heeft formeel adviesrecht, maar bij het opstellen van het huurbeleid nodigt Woningbelang ons toch al in het beginstadium uit om mee te praten over de inhoud van het beleid." Tijdens het overleg krijgt HBV Valkenswaard verdere uitleg over bepaalde keuzes die Woningbelang maakt. Alex: “In de gesprekken die we met ze voeren, merken we dat Woningbelang het beste met de huurders voor heeft en niet het onderste uit de kan wil. Om zich zo in te zetten, samen met de HBV Valkenswaard, om wonen betaalbaar te houden. Natuurlijk moeten ze wel zorgen dat ze financieel gezond blijven. We hebben met een goed gevoel een positief advies gegeven op het huurbeleid en de gematigde huurverhoging”.

In 2015 is ook de nieuwe Woningwet ingegaan. In deze Woningwet staat o.a. beschreven dat HBV Valkenswaard betrokken wordt bij de prestatieafspraken die Woningbelang maakt met de gemeente Valkenswaard en Bergeijk. Het is ons, ondanks de tijdsdruk, gelukt om in Valkenswaard en Bergeijk de prestatieafspraken op tijd opgesteld en getekend te hebben. Alex: “Ik heb onlangs een bijeenkomst bijgewoond waarbij meerdere huurdersverenigingen samenkomen en overleg plegen. Daaruit bleek o.a. dat wij als vrijwel de enige al zover zijn met de prestatieafspraken. Ik ben daar erg trots op en dat is tevens een bevestiging dat we goed samenwerken!”

Hoe verloopt de samenwerking tussen Woningbelang en HBV Valkenswaard?

Alex: “Ik vind onze samenwerking met Woningbelang intensief. We hebben 11 vergaderingen per jaar waarbij Woningbelang ook vertegenwoordigd is. Naast deze vergaderingen hebben we ook 6 keer per jaar een overleg met de directie van Woningbelang en eenmaal per jaar een overleg met de Raad van Toezicht. We praten mee over beleidsstukken en voelen ons echt een partij in deze overleggen. Woningbelang neemt ons als vereniging en onze standpunten serieus en we krijgen ook snel antwoorden op vragen. Bovendien wordt er eenmaal per jaar door Woningbelang een bijeenkomst georganiseerd, waarbij HBV Valkenswaard en verschillende wijk- en bewonerscommissies bij elkaar komen. Deze bijeenkomsten zijn nuttig. Het is goed dat we elkaar leren kennen en op deze manier kennis kunnen uitwisselen. Een bijkomend pluspunt is ook dat huurders ons door deze bijeenkomsten sneller benaderen. We vertegenwoordigen immers onze achterban.“

Wat gaat goed en wat kan nog beter?

De nieuwe Woningwet vraagt ook om professionaliteit. Alex: “HBV Valkenswaard werkt hard aan de professionalisering van de vereniging. Dit doen we o.a. door kennisvergroting. We kunnen hiervoor bijvoorbeeld de Woonbond inschakelen, maar daar zijn wel kosten aan verbonden. Kennisvergroting gebeurt daarom met Woningbelang en dat bevalt ons goed. Op deze manier leren wij van Woningbelang en Woningbelang leert van ons.” HBV Valkenswaard doet veel voor hun leden en dat wordt gewaardeerd. Leden merken dat de inzet echt vanuit HBV Valkenswaard komt.

Meer informatie

Wist u dat…. U geen geld betaalt om lid te worden van HBV Valkenswaard? U kunt zich dus direct inschrijven als lid en zo meepraten over belangrijke zaken voor u als huurder van Woningbelang. "Aarzel daarom niet en kijk voor meer informatie op www.hbvvalkenswaard.nl of like ons op facebook!"

terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten