Over Woningbelang

Een goede woning huren in Valkenswaard of Bergeijk

Woningbelang is een woningcorporatie die een actieve bijdrage levert aan een levensvatbaar Valkenswaard en Bergeijk. Daarnaast investeren we in huisvesting voor bijzondere doelgroepen in de SRE-regio. Bijvoorbeeld in Eindhoven en Waalre. We zijn gevestigd in Valkenswaard.

Ons vastgoed

Woningbelang heeft ca 3.850 huurwoningen en maatschappelijk vastgoed zoals gezondheidscentra en zorgwoningen. We verhuren ook een aantal garages en parkeerplaatsen. Het grootste gedeelte van ons vastgoed staat in Valkenswaard.

Wat doet Woningbelang?

  • het verhuren van woningen, maatschappelijk vastgoed, garages en parkeerplaatsen
  • het beheren en onderhouden van woningen, maatschappelijk vastgoed, garages en parkeerplaatsen
  • het verkopen van woningen
  • nieuwbouwprojecten: huur- en koopwoningen en maatschappelijk vastgoed
  • de leefbaarheid van wijken en buurten

Onze missie

Woningbelang biedt mensen en maatschappelijke instellingen huisvesting en woondiensten in een leefbare omgeving binnen de SRE-regio en vooral in Valkenswaard en Bergeijk.

Alle mensen en instellingen kunnen bij Woningbelang terecht. Maar in het bijzonder zij die niet het vermogen hebben (in financiële, fysieke, psychische of sociale zin) om op eigen kracht passende huisvesting te vinden. Woningbelang geeft hier invulling aan door te zorgen voor een gevarieerd aanbod van woningen, diensten en maatschappelijk vastgoed met een eerlijke verhouding tussen kwaliteit en prijs.

Onze kernwaarden: Samen (ge)woon goed!

samen
De huidige vraagstukken van Woningbelang vragen om samenwerking op allerlei manieren: Samenwerken met onze (sociale) partners, met corporaties, co-makers en met onze huurders. Wij zijn betrokken bij onze huurders en wijken waar we signaleren, samenwerken en verbinden. ‘Zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’ is onze rol en dat doen we samen met ons omvangrijke netwerk. Binnen Woningbelang werken collega’s en afdelingen er samen aan om tot een goed resultaat te komen.

(ge)woon
Wij bouwen en verhuren woningen met een gewoon goede basiskwaliteit in prettige wijken, waar huurders hun thuis kunnen realiseren. De woningen en woonomgeving toetsen we aan de criteria veilig, heel en schoon. We reageren alert op wat we zien en horen. En dat alles doen we zo goedkoop als alleen Woningbelang dat kan. We garanderen een goede kwaliteit dienstverlening en een eerlijke prijs-kwaliteitverhouding. Dat vinden wij gewoon.

goed
Wat wij gewoon vinden, doen we vervolgens heel goed. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen, maar ook wat we niet doen. We leggen daarbij graag uit waarom. Omdat vaak geldt dat (in één keer) goed uiteindelijk ook goedkoper is, sturen we op kwaliteit. Daarmee besparen we op onnodige kosten en borgen we de betaalbaarheid van onze woningen. Omdat ons beleid en onze processen altijd voor verbetering vatbaar zijn, worden we graag Elke dag beter! We geven vertrouwen en investeren in onze goede medewerkers.

Strategienota

In onze strategienota 2020 - 2022 'Samen stappen zetten' staat dat we ons de komende jaren richten op drie maatschappelijk vraagstukken op het gebied van wonen:

  • Beschikbaarheid betaalbare woningen
  • Levensvatbare wijken
  • Een duurzame samenleving

Onze organisatie

Het kantoor van Woningbelang staat aan de Waalreseweg in Valkenswaard. Een centrale plek voor onze klanten. Iedereen kan dan ook terecht in onze Woonwinkel. Bij Woningbelang werken 47 mensen.

terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten