Over Woningbelang

Een goede woning huren in Valkenswaard of Bergeijk

Woningbelang is een woningcorporatie die een actieve bijdrage levert aan een levensvatbaar Valkenswaard en Bergeijk. Daarnaast investeren we in huisvesting voor bijzondere doelgroepen in de MRE-regio. Bijvoorbeeld in Eindhoven en Waalre. We zijn gevestigd in Valkenswaard.

Ons vastgoed

Woningbelang heeft ca. 4.300 huurwoningen en maatschappelijk vastgoed zoals gezondheidscentra en zorgwoningen. We verhuren ook een aantal garages en parkeerplaatsen. Het grootste gedeelte van ons vastgoed staat in Valkenswaard.

Onze missie

Woningbelang biedt mensen met een bescheiden inkomen huisvesting in een leefbare omgeving binnen de MRE-regio en vooral in Valkenswaard en Bergeijk.

De bedoeling van Woningbelang:
We leveren een bijdrage aan de bestaansmogelijkheden van mensen met een bescheiden inkomen. Dat doen we door hen te ondersteunen bij het vinden van een voor hen betaalbare passende woning in een veilige en leefbare wijk. Zodat ze hun eigen thuis kunnen realiseren. Dit doen we onder het motto “Samen (ge)woon goed”.

Onze kernwaarden: Samen (ge)woon goed!

samen
De huidige vraagstukken van Woningbelang vragen om samenwerking op allerlei manieren: Samenwerken met onze (sociale) partners, met corporaties, co-makers en met onze huurders. Wij zijn betrokken bij onze huurders en wijken waar we signaleren, samenwerken en verbinden. ‘Zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’ is onze rol en dat doen we samen met ons omvangrijke netwerk. Binnen Woningbelang werken collega’s en afdelingen er samen aan om tot een goed resultaat te komen.

(ge)woon
Wij bouwen en verhuren woningen met een gewoon goede basiskwaliteit in prettige wijken, waar huurders hun thuis kunnen realiseren. De woningen en woonomgeving toetsen we aan de criteria veilig, heel en schoon. We reageren alert op wat we zien en horen. En dat alles doen we zo goedkoop als alleen Woningbelang dat kan. We garanderen een goede kwaliteit dienstverlening en een eerlijke prijs-kwaliteitverhouding. Dat vinden wij gewoon.

goed
Wat wij gewoon vinden, doen we vervolgens heel goed. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen, maar ook wat we niet doen. We leggen daarbij graag uit waarom. Omdat vaak geldt dat (in één keer) goed uiteindelijk ook goedkoper is, sturen we op kwaliteit. Daarmee besparen we op onnodige kosten en borgen we de betaalbaarheid van onze woningen. Omdat ons beleid en onze processen altijd voor verbetering vatbaar zijn, worden we graag Elke dag beter! We geven vertrouwen en investeren in onze goede medewerkers.

Strategienota

In onze strategienota 2020 - 2022 'Samen stappen zetten' staat dat we ons de komende jaren richten op drie maatschappelijk vraagstukken op het gebied van wonen:

  • Beschikbaarheid betaalbare woningen
  • Levensvatbare wijken
  • Een duurzame samenleving

Onze organisatie

Het kantoor van Woningbelang staat aan de Waalreseweg in Valkenswaard. Een centrale plek voor onze klanten. Iedereen kan dan ook terecht in onze Woonwinkel. Bij Woningbelang werken ca. 52 mensen.

terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten