Over Woningbelang

De bedoeling van Woningbelang

De context

Wonen gaat over mensen. Over meedoen en meetellen in de buurt waar je woont. In een samenleving waarin mensen het samen moeten doen. Mensen met verschillende levensstijlen, achtergronden, culturen en uitdagingen. Wonen gaat over een thuis. Een van de belangrijkste zaken in het leven. Een huis dat past bij je woonwensen, levensfase, inkomen. En een wijk waar je prettig woont, je kinderen opgroeien, je de hond uitlaat en een praatje maakt. In een wereld die straks ook nog leefbaar is voor de volgende generaties. 

Wonen. Daar zetten wij ons elke dag met hart en ziel voor in. Met name in Valkenswaard en Bergeijk. Voor mensen met een bescheiden inkomen. En voor mensen voor wie zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld door een fysieke, psychische of sociale beperking.

De wereld om ons heen is turbulent, verandert continu en brengt steeds meer complexe vraagstukken met zich mee. Hoe zorgen we voor voldoende betaalbare woningen? Het tekort loopt op, het is een zoektocht naar locaties en bouwprijzen stijgen. Hoe verduurzamen we effectief en snel genoeg? Hoe nemen we bewoners mee in de transitie? En hoe gaan we om met vraagstukken zoals tweedeling in de samenleving en eenzaamheid?

De opgaven zijn groter en complexer dan ooit. Het is als schaken op meerdere borden tegelijk. De sporen van de Coronapandemie zijn nog voelbaar en wat ons nog te wachten staat, is onbekend. Er komen zorgen bij vanwege de oorlog in Oekraïne. De inflatie is hoog en door de stijgende energieprijzen groeit de zorg over de betaalbaarheid van de woonlasten. Toch is het díe dynamiek die ons aanzet om het beste uit onszelf te halen. Want wij kijken naar wat wél kan. Robuuste keuzes maken en slim samenwerken. Voor onze huurders, die recht hebben op een betaalbare woning in een fijne wijk.

Wie is Woningbelang

Al ruim 100 jaar werken we aan wonen. In totaal hebben we circa 4.300 huurwoningen in Valkenswaard en Bergeijk. Op verzoek hebben we ook geïnvesteerd in huisvesting voor bijzondere doelgroepen in Eindhoven en bouwden we een aantal Koopgarantwoningen in Waalre. We hebben ook maatschappelijk vastgoed zoals gezondheidscentra en zorgwoningen.

Onze missie

Woningbelang biedt mensen die zich niet op de vrije woningmarkt kunnen redden, huisvesting in een leefbare, duurzame en inclusieve omgeving binnen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en vooral in Valkenswaard en Bergeijk.

Het liefst praten we over de bedoeling van Woningbelang. Samen met de hele organisatie hebben we het motto “Samen (ge)woon goed” bedacht. Dit geeft ons richtlijnen voor hoe we naar ons werk kijken.

Samen

De huidige vraagstukken van Woningbelang vragen om samenwerking op allerlei manieren: Samenwerken met onze (sociale) partners, met corporaties, co-makers en met onze huurders. Wij zijn betrokken bij onze huurders en wijken waar we signaleren, samenwerken en verbinden. ‘Zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’ is onze rol en dat doen we samen met ons omvangrijke netwerk. Binnen Woningbelang werken collega’s en afdelingen er samen aan om tot een goed resultaat te komen.

(Ge)woon

Wij bouwen en verhuren duurzame woningen met een gewoon goede basiskwaliteit in prettige en inclusieve wijken, waar huurders hun thuis kunnen realiseren. De woningen en woonomgeving toetsen we aan de criteria veilig, heel en schoon. We reageren alert op wat we zien en horen. En dat alles doen we zo goedkoop als alleen Woningbelang dat kan. We garanderen een goede kwaliteit dienstverlening en een eerlijke prijs-kwaliteitverhouding. Dat vinden wij gewoon.

Goed

Wat wij gewoon vinden, doen we vervolgens heel goed. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen, maar ook wat we niet doen. We leggen daarbij graag uit waarom. Omdat vaak geldt dat (in één keer) goed uiteindelijk ook goedkoper is, sturen we op kwaliteit. Daarmee besparen we op onnodige kosten en borgen we de betaalbaarheid van onze woningen. Omdat ons beleid en onze processen altijd voor verbetering vatbaar zijn, worden we graag elke dag beter! We geven vertrouwen en investeren in onze goede medewerkers.

 

Vooruitkijken: Koersplan 2023-2025

De komende jaren tot en met 2025

In dit koersplan formuleren we ambities voor vijf maatschappelijke vraagstukken waaraan we een bijdrage leveren:

  1. Hoe realiseren we voldoende woningen?
  2. Hoe houden we woonlasten betaalbaar?
  3. Hoe zetten we ons in voor leefbare wijken?
  4. Hoe dragen we bij aan verduurzaming?
  5. Hoe werken we aan een inclusieve samenleving?

 

De koers op lange termijn

In 2015 vond de Duurzame Ontwikkelingstop plaats in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties (VN) in New York. Alle staatshoofden, overheids- en topvertegenwoordigers van bij de VN aangesloten landen kwamen er samen. Ze bespraken de nieuwe Sustainable Development Goals (SDGs), of in het Nederlands Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, die tegen 2030 bereikt moeten worden.

De SDGs zijn een oproep tot actie voor alle landen – arm en rijk – om welvaart te bevorderen en tegelijkertijd de planeet te beschermen tegen klimaatverandering. Er zijn zeventien doelen geformuleerd om van de wereld een betere plek te maken. Ze leggen de grondslag voor het beëindigen van armoede, met strategieën die zowel economische groei ontwikkelen als een reeks sociale behoeften aanpakken, zoals onderwijs, gezondheid, sociale bescherming en werkgelegenheid.

Als maatschappelijk betrokken organisatie draagt Woningbelang graag bij aan een betere wereld. Tijdens de uitvoering van onze activiteiten kijken we de komende jaren dan ook steeds prominenter hoe we de SDGs in onze kerntaken, ambities en plannen kunnen inbedden. Dat borgt een goede en bestendige koers op de langere termijn.

 

terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten