Corporaties in de regio werken samen aan wonen

De dertien woningcorporaties in de Metropoolregio Eindhoven (MRE) hebben in 2018 het manifest ‘Toekomstvast Wonen’ samen opgesteld. Daarin staat dat de corporaties meer willen samenwerken. Met elkaar, maar ook met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere samenwerkingspartners. Er zijn veel lastige vraagstukken op het gebied van betaalbaar wonen in leefbare wijken, duurzaamheid en toegang tot voorzieningen en zorg. Door samen te werken, kunnen we meer bereiken.

Overzichtskaartje van de MRE regio

Alle corporaties samen hebben drie belangrijke onderwerpen gekozen voor onze samenwerking:

  1. Werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. De tweedeling in de samenleving is de afgelopen jaren groter geworden en dat willen we juist voorkomen. Dat kan alleen als we actief met gemeenten en welzijnsorganisaties samenwerken aan wijken waar iedereen samen kan leven, ongeacht opleiding, achtergrond of inkomen.
  2. Zorgen voor voldoende betaalbare woningen. En daarbij rekening houden met aantallen en type woningen waar in de toekomst ook vraag naar is. We blijven zoeken naar flexibele en passende woonoplossingen. We vragen de gemeenten om daaraan mee te werken.
  3. De corporaties gaan nog meer samenwerken om alle woningen duurzamer te kunnen maken. Het doel is dat in 2050 alle woningen CO2-neutraal zijn. En dat we de woningen zo snel mogelijk van het gas af krijgen.

De 13 woningcorporaties bezitten samen 100.000 huurwoningen en bieden ongeveer 250.000 inwoners in de MRE regio een betaalbaar huis.

De 13 corporaties in de MRE regio die samenwerken

terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten