Er komt veel kijken bij sloop en nieuwbouw Dr. Schaepmanstraat

In 2017 en 2018 bereidde Woningbelang de sloop en nieuwbouw van woningen aan de Dr. Schaepmanstraat in Valkenswaard voor. Daar kwam heel wat bij kijken. Zo mochten we niet slopen zonder eerst nieuwe huisvesting te regelen voor de gierzwaluwen en vleermuizen die in de buurt broeden. We ontwikkelden bovendien plannen voor de nieuwbouw die op deze locatie terugkomt. Inmiddels zijn de oude woningen gesloopt en maken we ons klaar om de eerste steen van de nieuwbouw te leggen.

Projectmanager Irene van Middelaar

Aan de Dr. Schaepmanstraat stonden vier woonblokken van eengezinswoningen met appartementen erboven. De woningen waren oud en er moest iets mee gebeuren. “Opknappen had geen zin”, zegt Irene van Middelaar, projectmanager bij Woningbelang. “De huizen konden niet zo gerenoveerd worden, dat ze aan de eisen van deze tijd zouden voldoen. Daarom besloten we ze te slopen en op dezelfde plek nieuwe huizen te bouwen.”

Slopen mag niet zomaar
Na dat besluit startte een omvangrijk traject. Woningbelang moest bepalen hoeveel en welke soort woningen ze wil bouwen en wat de kosten zijn. Een architect ging aan de slag. Het bestemmingsplan moest ook gewijzigd worden, omdat onder andere de woonblokken veranderen. Woningbelang gaat nu drie blokken woningen bouwen, met zeven levensloopbestendige huizen en 21 eengezinswoningen. “Verder moest de provincie ons via de omgevingsdienst toestemming geven om te mogen slopen”, vertelt Irene. “Die toestemming krijg je alleen als je vooraf goede onderzoeken doet. Op het gebied van flora en fauna, archeologie, asbest en bodemkwaliteit bijvoorbeeld.”

Vogels en vleermuizen beschermen
De wetten rond flora en fauna zijn streng. De leefomgeving van dieren mag je niet zomaar afbreken. Een eerste onderzoek in het najaar van 2017 wees uit dat er rond de Dr. Schaepmanstraat veel gierzwaluwen en vleermuizen leven. Een ecoloog moest in het broedseizoen van 2018 extra veldonderzoek doen om te bepalen hoeveel nieuwe huisvesting er nodig was voor de dieren. “Voor dat onderzoek hingen wij al nestkastjes op in de wijk”, zegt Irene. “Zo was er alvast nieuwe woonruimte beschikbaar voor de vogels en vleermuizen. Na het uitgebreide onderzoek bleek dat er meer nestkastjes nodig waren, dertig in totaal. Toen die geplaatst waren en ook de andere onderzoeken afgerond waren, mochten we in maart gaan slopen. Begin mei waren we klaar. Mooi op tijd voor het broedseizoen.”

Overlast in de wijk beperken
Een groot sloop- en nieuwbouwproject kan overlast geven in de wijk. “We willen de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken, al lukt dat natuurlijk niet altijd”, zegt Irene. “Complimenten voor de omwonenden, want ze hebben vrijwel niet geklaagd over de sloopwerkzaamheden.” Nu de sloop klaar is, gaan archeologen nog onderzoek doen naar eventuele archeologische vondsten. Wordt er niets gevonden, dan start Woningbelang voor de zomer met de nieuwbouw.

De oude woningen aan de Dr. Schaepmanstraat worden gesloopt.

De oude woningen aan de Dr. Schaepmanstraat

Impressie van de nieuwe woningen die aan de Dr. Schaepmanstraat komen.

Impressie van de nieuwe woningen die Woningbelang aan de Dr. Schaepmanstraat gaat bouwen.

terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten