Visitatie

Iedere woningcorporatie moet zich één keer in de vier jaar laten visiteren. Dat is een onderzoek waarbij een onafhankelijke commissie de maatschappelijke prestaties van Woningbelang beoordeelt. De commissie kijkt naar de afgelopen vier jaar en geeft cijfers voor hoe we hebben gedaan op de volgende onderdelen.

  • Presteren naar opgaven en ambities: Welke plannen hadden we ons voorgenomen en wat hebben we daarvan bereikt?
  • Presteren volgens belanghebbenden: Hoe doet Woningbelang het in de ogen van de partijen met wie we veel samenwerken (zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en HuurdersBelangenVereniging)? Hoe waarderen ze de samenwerking? Worden ze betrokken bij beleid?
  • Presteren naar vermogen: Let Woningbelang goed op de uitgaven? En zetten we ons vermogen in voor de juiste zaken?
  • Presteren n.a.v. Governance: Hoe wordt Woningbelang bestuurd en hoe zorgen we ervoor dat er intern goed toezicht wordt gehouden.


In 2022 heeft Woningbelang zich laten visiteren. Onze belanghouders beoordeelden ons met een 8,3. Meer vindt u in het visitatierapport.

Verplicht maar ook belangrijk

Voor een woningcorporatie is het verplicht om je één keer in de vier jaar te laten visiteren. Maar naast deze verplichting vindt Woningbelang het ook goed dat we onderzocht worden. We worden namelijk door de commissie beoordeeld op verschillende gebieden. Hier kunnen we veel van leren.

Wat doen we met de uitkomst?

De uitkomsten uit het onderzoek gebruiken we om informatie en verantwoording aan onze belanghouders te geven over het presteren van Woningbelang. En we gebruiken de uitkomsten bij het opstellen van ons ondernemingsplan.

terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten