Overname Vestia woningen Bergeijk definitief

Vanaf 1 januari heet Woningbelang de nieuwe huurders welkom!

Woningbelang en Woningstichting de Zaligheden verwelkomen huurders per 1 januari 2022

Eindelijk duidelijkheid voor de huurders van Vestia in Bergeijk. Na een intensief verkooptraject is de overname van de 445 woningen per 1 januari 2022 definitief. Woningbelang is vanaf die datum eigenaar van de 359 woningen in Bergeijk, Woningstichting de Zaligheden (WSZ) van de 86 woningen in Luyksgestel. Voor de huurders betekent dit perspectief voor de toekomst. Hun nieuwe verhuurders gaan, mede door de financiële bijdragen van gemeente Bergeijk en provincie Noord-Brabant, aan de slag met onderhoud en verduurzamen van de woningen.

Directeur-bestuurders Maarten Meulepas van Woningbelang en Chris Theuws van WSZ vinden het fijn om de huurders welkom te kunnen heten. Hun organisaties zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. Maarten Meulepas: “Vanaf 1 januari kunnen de huurders in Bergeijk bij ons terecht met reparatieverzoeken en overige vragen. We hebben een team klaar staan dat alle nieuwe huurders in Bergeijk wil bezoeken. Zodat we kennis kunnen maken én hun woningen kunnen bekijken. We hebben enige tijd nodig om een goed beeld te krijgen wat er allemaal moet gebeuren aan de woningen. Daarna maken we een plan van aanpak en kunnen we de huurders laten weten wat we gaan doen en in welke volgorde. Ik weet dat er ook vragen leven bij de huurders wat er met hun huurprijs gaat gebeuren. Daar kan ik geen eenduidig antwoord op geven, omdat de situatie voor de ene huurder anders is dan voor de andere. Ons team dat de kennismakingsgesprekken gaat voeren, kan alle vragen van huurders beantwoorden. Ik beloof in ieder geval dat wij de kwaliteit van de woningen in lijn gaan brengen met de huurprijzen. En als we excessieve huren tegenkomen, bekijken we per adres hoe we maatwerk kunnen leveren.” 

Chris Theuws vult aan: “Ook wij staan in de startblokken om de huurders in Luyksgestel welkom te heten in het nieuwe jaar. Dat doen wij ook met kennismakingsgesprekken bij onze huurders. Begin 2022 nemen wij telefonisch contact op met alle huurders in Luyksgestel. Tijdens het gesprek krijgen zij de mogelijkheid tot het stellen van allerlei vragen. Het belang van de huurders heeft voor ons altijd op de eerste plaats gestaan. Daarom vinden wij het extra fijn dat de overname voor het einde van dit jaar rond is. En dat hebben wij niet alleen gedaan. Trots ben ik op de samenwerking met Woningbelang, Vestia, gemeente Bergeijk, provincie Noord-Brabant en de woningcorporaties in de Metropool Regio Eindhoven. Een mooie afsluiting van dit jaar.”

Ook Vestia is tevreden met de verkoop van haar woningbezit in Bergeijk.* Arjan Schakenbos, voorzitter van de raad van bestuur van Vestia, over de verkoop: “Wij zien in Woningbelang en WSZ betrokken woningcorporaties met veel ervaring in de regio de Kempen, Valkenswaard en Bergeijk, die zich inzetten voor hun huurders en vastgoed. Dankzij de verkoop komt er perspectief voor de volkshuisvestelijke opgave in Bergeijk, neemt onze leningenportefeuille af en kunnen we ons nog meer richten op onze kerngemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer.”

Overname Bergeijk onderdeel van de oplossing
Vestia verkeert sinds 2012 in financiële problemen. De laatste jaren is landelijk gewerkt aan een pakket van structurele oplossingen. De verkoop van de 445 woningen in Bergeijk is daar onderdeel van. De overname van de woningen was complex. De door het ministerie van Binnenlandse Zaken aangesteld bestuurlijk regisseur Hamit Karakus: “Vestia, gemeente Bergeijk, de provincie Noord-Brabant en corporaties Woningbelang en WSZ hebben zich tot het uiterste ingespannen om tot een overeenkomst te komen. Dat vergt bestuurlijk lef en een warm hart voor de volkshuisvesting. De huurders hebben lange tijd in onzekerheid gezeten, maar dankzij wilskracht en een constructieve houding van alle betrokkenen is er het afgelopen jaar tempo gekomen in het proces tot overname. Het resultaat is dat huurders weer perspectief hebben richting de toekomst. En daar doen we het uiteindelijk voor.”

Overname was complexe opgave
Op 12 mei 2020 tekenden minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en alle betrokkenen een bestuurlijk akkoord voor de overname van het Vestia bezit in zes gemeenten, onder andere Bergeijk. Daarmee gaven alle betrokken partijen aan de overname van het Vestia bezit voor het behoud van voldoende sociale huurwoningen in Bergeijk als een gedeelde verantwoordelijkheid te zien. Ruim anderhalf jaar was er nodig om het complexe volkshuisvestelijke probleem samen op te lossen.

Er bestond een groot verschil tussen de verkoopprijs tegen marktwaarde van de Vestia woningen en het bedrag dat Woningbelang en WSZ konden betalen zonder dat hun investeringscapaciteit onder druk zou komen te staan. Daarop besloten gemeente Bergeijk en provincie Noord-Brabant de corporaties financieel te steunen. Dit resulteerde uiteindelijk in een lening van de provincie van 45 miljoen. Gemeente Bergeijk draagt bij met in totaal 1,5 miljoen. Het geld kan worden besteed aan onderhoud, verduurzaming en de bouw van 200 nieuwe sociale huurwoningen in de gemeente Bergeijk.

Goede samenwerking absoluut noodzakelijk
Provinciale Staten stemden op 3 december in met de bijdrage van de provincie. Gedeputeerde Erik Ronnes: “Dit is een goed voorbeeld van hoe de provincie langszij kan komen bij gemeenten en van hulp kan zijn. Het is ook duidelijk een dossier waarbij samenwerking een absolute noodzaak is gebleken om tot de oplossing te komen. En die is er. De provincie heeft met een lening meerdere doelen kunnen bereiken: rendement halen uit de Essentgelden en een belangrijke bijdrage leveren aan een maatschappelijke opgave. Het onderschrijft bovendien het streven van de provincie om in Brabant een grote variëteit aan woningaanbod te hebben en het is een investering in duurzaamheid.”

De gemeenteraad van Bergeijk ging op 30 september al akkoord met de financiële hulp die Bergeijk wilde leveren. Wethouder Marko van Dalen: “De overname van de Vestia-woningen door Woningbelang en WSZ is een belangrijke stap in een complex dossier. Voor de huurders betekent deze overname dat zij weer vooruit kunnen kijken. Er zijn goede afspraken gemaakt over het verduurzamen van de woningen en de realisatie van nieuwe woningen. Wij hebben vertrouwen in de samenwerking en de toekomstplannen van Woningbelang en WSZ. Op naar 2022!”


terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten