2021 in beeld

Een overzicht van onze jaarresultaten in het afgelopen jaar.

Woningbelang legt elk jaar (voor 1 juli) verantwoording af met een jaarverslag/jaarrekening aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 

We hebben onze werkzaamheden ondergebracht onder 3 maatschappelijke vraagstukken waaraan wij werken:

  • Beschikbaarheid voldoende betaalbare woningen
  • Leefbare wijken
  • Een duurzame samenleving


In het jaarverslag beschrijven we aan welke projecten we binnen deze 3 hoofdthema's hebben gewerkt. We geven een toelichting op de plannen die vorig jaar zijn gerealiseerd. En we proberen in toegankelijke tekst verantwoording af te leggen over onze resultaten. Omdat bijvoorbeeld een jaarrekening niet voor iedereen leesbaar is, maken we een verkorte versie waarin we de belangrijkste cijfers op een rijtje zetten. Wat gaven we bijvoorbeeld uit aan onderhoud? Hoeveel geld besteedden we aan verduurzaming? En op welke manier investeerden we in de leefbaarheid in de wijken? Ook lichten we enkele grote projecten toe, zoals het aansluiten bij Wooniezie en de overname van de woningen van Vestia in Bergeijk.

Benieuwd naar deze financiële verantwoording en een overzicht van onze maatschappelijke prestaties?

Bekijk dan hier het overzicht van het jaar 2021 van Woningbelang in beeld.

terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten