Geplande projecten

Geplande projecten in Valkenswaard of Bergeijk

Dr. Schaepmanstraat Valkenswaard

De woningen aan de Dr. Schaepmanstraat 37 t/m 99 worden gesloopt. Op dezelfde plek bouwt Woningbelang nieuwe woningen terug.Woningbelang sloopt de woningen 37 t/m 99 aan de Dr. Schaepmanstraat in Valkenswaard.

Waarom slopen?
Woningbelang kijkt steeds naar de toekomst van haar woningen en gebouwen. Wat is de staat? Welke werkzaamheden zijn nodig om woningen of een gebouw bij de tijd te houden? Hoeveel vraag is er naar dit type woning? En welke investeringen zijn het meest toekomstbestendig? Uit het toekomstonderzoek naar de woningen aan de Dr. Schaepmanstraat bleek dat sloop en nieuwbouw de beste optie is. 
 
Verhuizen
Alle bewoners zijn in 2018 verhuisd. Per 1 oktober 2018 is het totale pand leeg opgeleverd. In het najaar van 2018 zijn diverse onderzoeken op de locatie, onder andere asbest en een aanvullen bodemonderzoek uitgevoerd. 
 
Sloop
De sloop is inmiddels gestart. De sloop wordt gefaseerd uitgevoerd omdat er tijdens de sloop ook archeologische proefsleuven moeten worden uitgevoerd. De sloop wordt uitgevoerd door de firma A. Jansen. Naar verwachting is de locatie begin mei volledig gesloopt.

Nieuwbouw

Daarna kan de nieuwbouw starten.
Op dezelfde plek bouwt Woningbelang woningen terug. De nieuwbouw voorziet in 28 woningen, waarvan 7 levensloopbestendige woningen en 21 reguliere eengezinswoningen met twee of drie slaapkamers.

Het bestemmingsplan is hierop geactualiseerd en in werking.

Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de nieuwbouw. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden eind juni 2019. Oplevering is dan naar verwachting begin 2020.

 

Het Hof Bergeijk

Aan ’t Hof in Bergeijk is onderzocht of het leegstaande oude postkantoor en de appartementen erboven kunnen worden gesloopt zodat er op die plek een supermarkt kan komen met nieuwe appartementen erboven. Uit het onderzoek is gebleken dat het haalbaar is en het plan is op dit moment in voorbereiding. De huidige bewoners worden begeleid bij het vinden van nieuwe geschikte woonruimte.

In samenwerking met de gemeente Bergeijk en de ontwikkelaar is er de afgelopen periode hard gewerkt aan het opstellen van een bestemmingsplan en een ontwerp voor de nieuwbouw. Het bestemmingsplan ligt nog tot eind januari ter inzage op het gemeentehuis in Bergeijk. Afhankelijk van de zienswijze die hierop binnenkomen, kan het bestemmingsplan worden vastgesteld en de omgevingsvergunning worden afgegeven.

Voor meer informatie, klik hier.

We streven ernaar dat alle bewoners uiterlijk voor 1 januari 2020 andere (tijdelijke) huisvesting hebben gevonden. Daarna kunnen de sloop- en bouwwerkzaamheden starten.

Impressie van de nieuwbouw:

Huidige situatie:

Onderzoek sloop en nieuwbouw aan Het Hof Bergeijk

 

Dommelkwartier/Weegbree

Woningbelang zet alles op alles om voldoende betaalbare woningen in Valkenswaard te realiseren. Om te kunnen bouwen is bouwgrond nodig. De gemeente Valkenswaard neemt een aanvraag voor een bouwplan ook alleen in behandeling als de aanvrager eigenaar is van de grond. Woningbelang heeft voor de bouw van ca. 45 betaalbare starterswoningen grond gekocht in het Dommelkwartier. Bij aankoop van grond is altijd ons uitgangspunt dat de (financiële) continuïteit van Woningbelang geborgd blijft én dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor huurders. Ook als er (nog) niet gebouwd wordt.

Door ontwikkelingen zoals het terugbrengen van het aantal woningen dat van de provincie in Valkenswaard mag worden gebouwd, is de toekomst van het woonplan Dommelkwartier onzeker. Woningbelang wil betaalbare starterswoningen bouwen, want de vraag daarnaar is nog steeds groot.

Op dit moment zijn we als Woningbelang in overleg met de gemeente en de projectontwikkelaar om te kijken hoe we tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen. Het bouwen van de 45 geplande woningen op een andere locatie is wat Woningbelang betreft een mogelijke oplossing.

 

Stakenborgakker

Woningbelang is samen met de gemeente Valkenswaard bezig met voorbereidingen voor het realiseren van nieuwbouw op de locatie Stakenborgakker. Het plan omvat 16 woningen.

terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten