Hastelweg Eindhoven

Op de locatie Hastelweg 287 in Eindhoven heeft Woningbelang een oud complex voor bijzondere doelgroepen gesloopt. Woningbelang gaat hier 81 appartementen met parkeerkelder terugbouwen.

Door Workframe (een samenwerking van Tom van Tuijn Stedenbouw en Faam Architects) is een schetsontwerp gemaakt dat voldoet aan de eisen die op deze locatie van toepassing zijn. Geluid is een belangrijk aandachtspunt, maar ook hoe om te gaan met de aanwezige bomen. 

Om nieuwbouw mogelijk te maken was het nodig om de bestemming te wijzigen.

Hiervoor is een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Op 8 maart 2022 heeft de gemeenteraad van Eindhoven het bestemmingsplan vastgesteld. Vanuit omwonenden is beroep aangetekend bij de Raad van State. Op 10 februari 2023 is het plan behandeld bij de Raad van State. Op 6 september 2023 werd het bestemmingsplan helaas vernietigd op één punt: het parkeren was volgens de rechter niet goed uitgezocht. 

Vervolgens is een gewijzigd bestemmingsplan ingediend dat door de gemeenteraad van Eindhoven op 28 november 2023 is vastgesteld.

Dit lag tot en met 18 januari jongstleden ter inzage voor beroep. Er is inderdaad beroep ingediend. We zijn nu opnieuw afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State wanneer we kunnen beginnen.

Het oude gebouw is gesloopt. Eind 2023 is de Omgevingsvergunning aangevraagd.

Ook hebben we een positief advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstand) op het ontwerp. 

We hopen dat we, mét een positieve uitspraak van de Raad van State - de bouw nog voor de zomervakantie van 2024 kunnen starten, zodat we eind 2025 kunnen opleveren.

Onderstaand wat impressies van het ontwerp:

 

terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten