Bezwaar huurverhoging

Bent u het niet eens met de aanpassing van de huurprijs? Dan kunt u bezwaar maken. Laat dit dan uiterlijk 30 juni 2024 aan ons weten. Vanaf 1 juli 2024 kunt u geen bezwaar meer maken.  

ZORG DAT U ALLE GEVRAAGDE STUKKEN MEESTUURT!

Wanneer kan ik bezwaar maken?

Dat hangt af van het soort huurverhoging: de wettelijke huurverhoging of de inkomensafhankelijke huurverhoging.

1. Bezwaargronden algemeen = wettelijke (reguliere) huurverhoging:

Dit is de huurverhoging die elk jaar door de overheid wordt bepaald.

U kunt bezwaar maken in de volgende situaties:

 • Ik heb het nieuwe huurvoorstel van Woningbelang niet 2 volle maanden vóór de ingang van de nieuwe huurprijs ontvangen
 • De huurcommissie heeft de huurprijs tijdelijk verlaagd omdat het onderhoud van mijn woning niet goed genoeg is
 • De nieuwe huurprijs is hoger dan de maximale huurprijs van mijn woning volgens de woningwaardering1
 • Er staan fouten in de brief over de huuraanpassing1
 • De huurverhoging is meer dan we wettelijk mogen vragen

 

2. Bezwaargronden bij inkomensafhankelijke huurverhoging:

Dat is een huurverhoging die inkomensafhankelijk is. Ligt uw inkomen boven € 62.192,- (éénpersoonshuishouden) of € 82.922,- (huishouden met 2 personen of meer), dan mogen wij een inkomenafhankelijke huurverhoging toepassen.

U kunt bezwaar maken in de volgende situaties:

 • Mijn inkomen is ten opzichte van 2022 lager geworden2
 • Woningbelang heeft bij het huurvoorstel geen inkomensindicatie opgevraagd
 • De Belastingdienst heeft mijn huishoudinkomen over 2022 onjuist vastgesteld2
 • Iemand in mijn huishouden heeft een handicap of chronische ziekte (met indicatie)3

 

             

Toelichting op bovengenoemde voetnootnummers:

1. Geef een toelichting op: de fouten in het voorstel, op het onjuiste huishoudinkomen 2022 zoals op de inkomensindicatie, of het verschil in woningwaardering. Stuur de bewijsstukken mee, zoals een woningwaardering.

2. Stuur kopieën mee van de inkomensverklaring 2023 van de Belastingdienst van alle bewoners en een uittreksel Basisregistratie Persoon (BRP), waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven.

3. Stuur een kopie mee van de (zorg)indicatie, WMO/WVG-beschikking of mantelzorgcompliment.

 

Hoe kan ik bezwaar indienen?

U kunt voor beide huurverhogingssituaties op 3 manieren bezwaar maken:

 • Manier 1 - per brief*: Schrijf in de brief dat u bezwaar maakt tegen de huurverhoging en waarom. Stuur de brief naar onderstaand postbusadres.
 • Manier 2 - per e-mail: Schrijf in de e-mail dat u bezwaar maakt tegen de huurverhoging en waarom. Vermeld hierin duidelijk in de onderwerpbalk dat het gaat om een BEZWAAR HUURVERHOGING!
 • Manier 3 - met het formulier*: Download het formulier, druk het af en stuur het formulier ingevuld en compleet naar onderstaand postbusadres.
 • Zorg dat u alle gevraagde stukken meestuurt!

 

* De brief en het formulier stuurt u vóór 1 juli 2024 naar:

  Woningbelang
  Postbus 117
  5550 AC Valkenswaard

Stuur het ingevulde formulier vóór de voorgestelde ingangsdatum naar Woningbelang.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niet-volledige bezwaren worden niet in behandeling genomen

Woningbelang heeft tot 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging de tijd om uw bezwaar te beantwoorden. Pas als wij alle relevante informatie van u krijgen, kunnen wij uw bezwaar toetsen en beoordelen, eerder niet!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We keuren uw bezwaar goed

Als wij het eens zijn met uw bezwaar, dan passen we de huurprijs aan en krijgt u een nieuw voorstel. Wij benaderen u dan via e-mail of per brief. De nieuwe huurprijs gaat in per 1 juli 2024. Heeft u te veel huur betaald? Dan krijgt u het verschil natuurlijk terug.

We keuren uw bezwaar af

Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, dan ontvangt u een bericht dat uw bezwaar niet ontvankelijk is. We sturen u dan ook een motivering (reden). Wij benaderen u hiervoor meestal per e-mail.

U heeft daarna 6 weken (na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging) om aan de Huurcommissie te vragen om de huurverhoging te beoordelen. De Huurcommissie beoordeelt dan de huuraanpassing en bepaalt of uw bezwaar geldig is of niet. U betaalt de oude huurprijs tot de huurcommissie zegt wie er gelijk heeft.

 • Krijgt u gelijk? Dan passen we de verhoging aan.
 • Krijgen wij gelijk? Dan gaat de verhoging door. U betaalt dan vanaf 1 juli de nieuwe huurprijs. Heeft u vanaf 1 juli te weinig betaald? U betaalt dan bij wat u nog moet betalen.
terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten