Toeslagen & tegemoetkomingen

Het leven wordt steeds duurden en velen onder ons kunnen de kosten voor de eerste levensbehoeften niet meer betalen. Gelukkig zijn er veel toeslagen en tegemoetkomingen van zowel de overheid als je gemeente die je kunnen helpen. 

AIO = Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

Heb je een onvolledige AOW en weinig vermogen? Dan kan je wellicht een AIO aanvragen bij de overheid. De AIO vult je inkomen aan tot het sociaal minimum. Je vraagt de AIO aan via de Sociale Verzekerings Bank.

 

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woon je in een huurhuis en heb je moeite om je huur te betalen? Dan krijg je wellicht huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, je inkomen, je leeftijd en hoe je woont. Deze toeslag vraag je aan via de Belastingdienst.

 

Inkomenstoeslag

Ben je tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd en moet je langdurig rondkomen van een minimuminkomen zonder zicht op een hoger inkomen? Dan kun je in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag. Ook mensen met een laag inkomen hebben hier recht op. De gemeente bepaalt tot welk inkomen er recht is op de toeslag, na hoeveel jaar je er recht op krijgt, en de hoogte van de toeslag. Deze toeslag vraag je aan via je gemeente.

 

Kinderbijslag

Woon of werk je in Nederland en heb je kinderen tot 18 jaar? Dan krijg je kinderbijslag, een bijdrage van de overheid in de kosten voor kind(eren). Deze bijdrage is onafhankelijk van je inkomen. Het aanvragen van kinderbijslag is eenvoudig geregeld. Zodra je kind is aangemeld bij de gemeente, krijg je vanzelf een brief van de Sociale Verzekerings Bank. Je hoeft er dus niets extra's voor te doen.

 

Kinderopvangtoeslag

Heb je een kind dat naar de kinderopvang gaat? Dan kan je kinderopvangtoeslag krijgen. Dat is een bijdrage van de overheid in de kosten voor de opvang van je kind. Of je deze toeslag krijgt en de hoogte ervan is afhankelijk van je verzamelinkomen. Deze toeslag vraag je aan via de Belastingdienst.

 

Kindgebonden Budget

Heb je kinderen onder de 18 jaar en is je inkomen niet zo hoog? Dan kan je Kindgebonden Budget krijgen. Deze toeslag is afhankelijk van je inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd. Daarnaast krijgen alleenstaande ouders nog een extra bedrag, als ze geen toeslagpartner hebben. Dit budget vraag je aan via de Belastingdienst.

 

Participatieregeling 18+

Ook inwoners met een laag inkomen moeten sociaal-maatschappelijk blijven meedoen. Met de Participatieregeling 18+ kun je een tegemoetkoming krijgen voor de volgende sociaal maatschappelijke participatiekosten:

  • Lidmaatschap van een vereniging op het gebied van sport, cultuur of ontspanning, een volkstuinvereniging of ouderenvereniging.
  • Abonnement van een bibliotheek, muziekschool, museum of een zwemabonnement.
  • Cursussen (die niet beroeps-gerelateerd zijn).

 

Je kunt hiervoor contact opnemen met je gemeente.

 

Studietoeslag 

Als je studeert en een beperking hebt, kan het lastig zijn om naast je studie te werken. Met de studietoeslag van de gemeente krijg je een steuntje in de rug. Het is een inkomensondersteunende toeslag, die maandelijks wordt uitbetaald. Deze is vrij besteedbaar. Je vraagt de studietoeslag aan bij de gemeente waar je woont. Dus niet bij DUO en ook niet bij de gemeente waar je studeert.

 

Tegemoetkoming in de schoolkosten

Je gemeente kan een bijdrage geven voor de indirecte schoolkosten van kinderen. Dat zijn bijvoorbeeld een schoolkamp, schooltas, fiets of leermiddelen. Vraag bij je gemeente na of er een vergoedingsregeling of kortingsregeling is. De gemeente kan ook vertellen wat deze regeling precies inhoudt en hoe je een aanvraag doet.

 

Tegemoetkoming scholieren

Deze tegemoetkoming is een gift voor scholieren van 18 tot 30 jaar in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Je vraagt deze tegemoetkoming aan via DUO.

 

Zorgtoeslag

Ben je ouder dan 18 en heb je moeite met je zorgrekeningen te betalen? Wellicht heb je recht op zorgtoeslag. Dat is een bijdrage van de overheid in de kosten voor de verplichte zorgverzekering en geldt voor zowel alleenstaanden als stellen. Deze toeslag is inkomensafhankelijk en vraag je aan via de Belastingdienst.

 

Op welke toeslagen heb ik recht?

Of en voor welke toeslagen en tegemoetkomingen je in aanmerking komt, kan je bij het NIBUD uitrekenen.  

 

 

 

terug
Neem contact op
Neem contact op
RSS Feed
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten